:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านคำภู หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านห้วยเซือมใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยพร - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ Songkran festival Buengkan 2024 โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๐๓๖ บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา เวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ งาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง นก ๙๒๕ บึงกาฬ จำนวน ๑๑ รายการ

อ่านเพิ่มเติม