:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มเติมช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ยาสูบและค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีหลัง)

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางในการยื่นชำระค่าธรรมเนียมและภาษี

อ่านเพิ่มเติม


ช่องทางในการให้บริการ ระบบชำระธรรมเนียมและภาษี local service (ณ จุดบริการและผ่านระบบออนไลน์)

อ่านเพิ่มเติม