:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง นก ๙๒๔ บึงกาฬ จำนวน ๑๑ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ ๕

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ กองพัสดูฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคา คสล. บ้านนาคำแคน - บ้านคำบอนใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคา คสล. บ้านต้าย - บ้านห้วยน้ำคำ

อ่านเพิ่มเติม