:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา คสล.บ้านใหม่ศรีชมภูเส้นหัวแฮม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน"การออกกำลังกายรูปแบบท้าทาย Calories credit challenge (DPE NUB CAL)"

อ่านเพิ่มเติม

ประมูลค่าตอบเเทนการใช้ประโยชน์จาการเช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณะภัย

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหญ้าเทียม

อ่านเพิ่มเติม

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬสำหรับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม