:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารพักผู้โดยสารหลังใหม่ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนเที่ยวชมงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม(CHARMING Chiang Mai Flower Festival)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (GIS)สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ โครงการเสริมผิวจราจร บก 4070 บ้านคำบอน- บ้านนาคำแคน

อ่านเพิ่มเติม