:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)

อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

อ่านเพิ่มเติม

เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สลากการกุศลกาชาดจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภท พ.ศ.2567 จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

อ่านเพิ่มเติม