:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ากกแดง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ฯ จำนวน ๑ งาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กก 6234 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน จำนวน ๑ รายการ ( ๘๐ ใบ )

อ่านเพิ่มเติม