:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ กข 69 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.สายบ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.สายบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพันทา - บ้านโนนป่าปาก หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.สายบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสวรรค์ - บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.สายบ้านสามพาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด - บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ ๗ ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลคำเเก้ว อำเภอโซ่พิสัย-บ้านซำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ

อ่านเพิ่มเติม