:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ Songkran festival Buengkan 2024 โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ากกแดง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม