:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนองทุ่ม ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลดงบัง

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ้ำเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

อ่านเพิ่มเติม