:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่สาธารณะของ อบจ.บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

พิธีฌาปนกิจศพหลวงปู่ประสิทธิ์ ฉาณวโร

อ่านเพิ่มเติม

งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระครูสิริวรยุต (หลวงปู่อ่อนสา ปญญาณวโร)

อ่านเพิ่มเติม

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ (มหานิกาย – ธรรมยุติกนิกาย)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์”

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน

อ่านเพิ่มเติม