:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ และหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัดบึงกาฬ ประเภท กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี (บาสโลบ)และกีฬาเซปักตะกร้อ

อ่านเพิ่มเติมการรับสมัครการประกวดนางนพมาศประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕

อ่านเพิ่มเติม