:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อ่างเก็บน้ำหนองกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล

อ่านเพิ่มเติม

ปภ. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุ – แจ้งเตือนภัย แบบ Real Time ผ่าน Official Line @1784DDPM “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬออกตรวจติดตามและตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตอำเภอปากคาด และ อำเภอโซ่พิสัย

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับกรมเจ้าท่าลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แม่น้ำสงคราม

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการฝายต้นน้ำแกนซอยซีเมนต์

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลตามโครงการส่งเสริมความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : COST)

อ่านเพิ่มเติม