:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่สอง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาอบจ.บึงกาฬ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ เเละประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567 ครั้งที่สอง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ แทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม