:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารรางเลื่อน จำนวน ๑ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัด พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงฯ จำนวน ๑ งาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาอาคารกองช่างฯ จำนวน ๑ งาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (๑ งาน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลฯ จำนวน 1 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมย้ายและติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม