ข้อมูลติดต่อ
  • ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 198 ม.8 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  • รหัสไปรษณีย์ : 38000
  • สายด่วน ปลัดอบจ.บึงกาฬ : 083-1433929
  • เบอร์โทรศัพท์ : 042-492754
  • เบอร์โทรสาร : 042492785
  • อีเมล์ : saraban@buengkanpao.go.th
  • อีเมล์ : buengkan@buengkanpao.go.th