:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข ๑๘๕๒ บึงกาฬ.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯจำนวน ๒ เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กก๗๔๙๑บก จำนวน ๕ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย - บ้านซำบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม