: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiangrai Asean Flower Festival (มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกดอกไม้เล่าเรื่องเมืองสมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ)