: ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬสำหรับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง