: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คลส.สายบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพันทา-บ้านโนนป่าบาก หมู่ที่ 6 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)