: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบริเวณคอสะพาน สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีชมภู - บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง