: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับหีบบัตรเลือกตั้ง ขนาดกว้าง ๓.๕ ซม.ยาว ๓.๕ ซม. จำนวน ๘ อัน

ประกาศ

ข้อมูลสาระสำคัญ