: ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวงาน“ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจำปี 2566 ”