: ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 และงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์