: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ