: ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น