: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการค้าน้ำมันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อชี้แจง แนะนำ การจดทะเบียนสถานการค้า การยื่นแบบ การชำระภาษี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามจริง และอำนวยความสะดวกในแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดบึงกาฬของเราต่อไป