: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนาวงสุ่ม หมู่1 ตำบลคำแก้ว-บ้านศรีนาวา หมู่5 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ