: ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖