: ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2565