: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ไทย – ลาว อำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3