: ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด