: ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระสำคัญการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นก-610 บึงกาฬ