: ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ ไทย – ลาว อำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 4