: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)