: ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ