:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน “รวมพลังสตรีบึงโขงหลง” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า ตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม ฝึกอบรมเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่โรคประจำถิ่น และการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด - 19 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใส่ใจพัฒนา สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม ฝึกอบรมเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่โรคประจำถิ่น และการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด - 19 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม ฝึกอบรมเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่โรคประจำถิ่น และการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด - 19 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม