จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านคำภู หมู่ 5 - บ้านนาคำแคน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านห้วยเซือมใต้ หมู่ 2 - บ้านโคกก่อง หมู่ 7

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ

อ่านเพิ่มเติม