จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับหีบบัตรเลือกตั้ง ขนาดกว้าง ๓.๕ ซม.ยาว ๓.๕ ซม. จำนวน ๘ อัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖ ) จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

อ่านเพิ่มเติม