ประกาศ อบจ.

การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)

อ่านเพิ่มเติม

คณะทำงานขับเคลื่อนการรักษาจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่องขยายเวลาการรับสมัครประกวดธิดานาคาบึงกาฬและแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

อ่านเพิ่มเติม