ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (GIS)สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ และหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ

อ่านเพิ่มเติม


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สาย บก.๔๐๗๐ บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลชัยพร - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) บก.3112 สายโคกกลาง - ถ้ำเจริญ (ช่วงบ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำเจริญ - บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำเจริญ) อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร (Overlay) สายบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงกาฬ - บ่อขยะ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม