ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเนินไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลท่ากกแดง - บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลบึงกาฬโอเพ่น 2566

อ่านเพิ่มเติม


ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทและสถานประกอบการน้ำมัน/ก๊าซปิโตเลียม ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม