ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเลือกวุฒิสมาชิกสภา

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

อ่านเพิ่มเติม

เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สลากการกุศลกาชาดจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

อ่านเพิ่มเติม