ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา อบจ.บก กำหนดสมัยและเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ไทย – ลาว อำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประชาคมประชุมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ครั้งที่สอง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดสะพานข้ามห้วยหนิง เชื่อมระหว่างบ้านโนนงาม หมู่ 11 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา กับ บ้านโนนสวนปอ หมู่ 6 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม