ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการและบุคคลต่างๆ โดยทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม