ข่าวกิจกรรม

ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการบ้านสวยเมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๔)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬ จัดโครงการบ้านสวยเมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

อ่านเพิ่มเติม