ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่สาธารณะของ อบจ.บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่สาธารณะของ อบจ.บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม