ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่สาธารณะของ อบจ.บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่สาธารณะของ อบจ.บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม