ข่าวผู้บริหาร

กิจกรรม "มหกรรมเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566"

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ ไทย – ลาว อำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “12 ปี เปิดประตูสู่นครนาคา ออกพรรษาบึงกาฬ”

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านเพิ่มเติม

งานแข่งเรือยาว ประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ออกสำรวจความคืบหน้าโครงการซ่อมสะพานข้ามฟากระหว่างบ้านชัยพร และบ้านเทพมีชัย

อ่านเพิ่มเติม


โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ตำบลหอคำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม