ข่าวผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนองทุ่ม ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ้ำเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงการอุดหนุนที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงการอุดหนุนที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม