ข่าวผู้บริหาร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจ วิจัย และ พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม


งาน “ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจำปี 2566 ”

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวงาน“ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจำปี 2566 ”

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 และงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม

ให้โอวาทแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม