• นางแว่นฟ้า ทองศรี

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 042-492754 ต่อ 113 , 114

 • นายไตรภพ รำเพยพล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 087-0879180

 • นางกันยา อนันตทัศน์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 042-492754 ต่อ 140
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วันที่ 11 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม | วันที่ 9 เม.ย. 2567
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง | วันที่ 9 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ Songkran festival Buengkan 2024 โดยวิธีคัดเลือก | วันที่ 2 เม.ย. 2567
อ่านทั้งหมด

BUENG KAN WEATHER