• นางแว่นฟ้า ทองศรี

    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

    โทร 042-492754 ต่อ 113 , 114

  • นายไตรภพ รำเพยพล

    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

    โทร 087-0879180
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | วันที่ 4 ม.ค. 2565
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน | วันที่ 30 ธ.ค. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬสำหรับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง | วันที่ 17 ธ.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโซ่พิสัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | วันที่ 15 ธ.ค. 2564
อ่านทั้งหมด
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด | วันที่ 10 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 | วันที่ 3 มี.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 | วันที่ 27 ก.พ. 2563
อ่านทั้งหมด